En poker hand består alltid av fem kort. Till exempel, även om varje spelare i ett Seven-Card Stud spel har sju kort, så är endast de fem bästa korten i spel. Poker har inga sex- eller sjukortshänder. Således vinner seven card stud handen Ad Ad Qs Qd 6h 5d 3c över en hand bestående av Ks Kd 9h 9s 7s 7d 2s, även fast den senare handen består av tre par mot den första handens två par. Likaså, om en Hold´em bräda består av 9s 9h 7d Js 7c, så delas potten av två spelare som har 6s 6d respektive 5c 5h, även fast spelaren med två sexor var i ledning ända fram till riverkortet kom. När alla kort ligger ute så har båda spelarna samma två par 9s 9h 7d 7c med Js som kicker kort. Ingen av spelarna har ett hålkort som skulle ge dem ett högre kickerkort, likaså kan ingen av spelarnas par på handen resultera i ett bättre femkortshand än den som redan finns på brädan.

Nedan är vinnande händer i high spel och i high-low splitt spel, rankat från den bästa till den sämsta. Varje hand i följande lista slår alla händer som befinner sig nedanför. Till exempel, en färgstege slår alltid ett fyrtal liksom en färg alltid slår en stege.

Royal Flush: Fem kort i sekvens där alla kort är av samma svit (hjärter, spader, ruter eller klöver). Den högsta färgstegen, som har ett ess som högsta kort, har ett särskilt namn, royal flush.

Royal Flush

Ingen lägre färgstege har något unikt namn.

Straight Flush

Om flera spelare har färgstege i samma hand så vinner handen med det högsta kortet. 10d 9d 8d 7d 6d vinner till exempel över 9s 8s 7s 6s 5s.

Fyrtal: Fyra kort av samma valör, till exempel fyra kungar. Fyrtal kallas också quads.

four of a kind

Om flera spelare har fyrtal så vinner spelaren med det högsta fyrtalet. Kd Kc Kh Ks 5d vinner till exempel över Jc Jh Jd Js Ad. Om flera spelare delar samma fyrtal, vilket kan ske i ett spel där gemensamma kort (community cards) används, vinner spelaren med det högsta kicker kortet. Kd Kc Kh Ks Ah vinner således över Kd Kc Kh Ks Qd.

Kåk: En hand bestående av en triss och ett par.

full house

Om flera spelare i samma hand har kåk så vinner spelaren med den högsta trissen. 7h 7s 7d 3h 3s vinner över 6s 6c 6h Ad Ah. Om flera spelare delar samma triss, vilket kan ske i ett spel där gemensamma kort (community cards) används, vinner spelaren med det högsta paret. Kd Kh Ks As Ac vinner över Kd Kh Ks Qh Qd.

Färg: Fem kort i samma svit.

flush

Om flera spelare i samma hand har färg vinner spelaren med den högsta kortet. När det högsta färgkortet delas av flera spelare (kan ske i spel med gemensamma kort) rankas handen av det näst högsta färgkortet och så vidare. Ah 8h 7h 6h 5h vinner över Ks Qs Js 9s 8s och Jd 10d 9d 8d 4d vinner över Jc 10c 9c 7c 6c.

Stege: Fem kort i sekvens, där ess kan räknas som både hög och låg.

ace-high straight

five-high straight

När flera spelare har stege vinner handen med det högsta kortet i stegen. Ts 9d 8d 7c 6c vinner över 8s 7h 6h 5c 4c.

Triss: Tre kort av samma valör. Kallas även trips eller, speciellt i flop-spel, set.

three of a kind - three aces or trip aces

Om flera spelare har samma triss vinner den spelaren som har den högsta trissen. Jh Jc Js 3d 2c vinner över 10s 10c 10h Ah Kc. Om flera spelare delar samma triss, vilket kan ske i ett spel där gemensamma kort (community cards) används, vinner handen med det högsta kicker kortet. Jh Jc Js Ah Kc vinner över Jh Jc Jd Ah Qd.

Tvåpar: Två kort i samma valör plus två kort av en annan valör.

two pair - aces up

Om flera spelare har två par så vinner den spelaren med det högsta paret. As Ac 2h 2s 3d vinner över Kd Kc Qh Qs Jd. Utifall flera spelare har samma toppar, vinner spelaren med det högsta andra paret. 10s 10c 8s 8c 4d vinner över 10h 10d 7s 7h Ad. När flera spelare har samma två par vinner den spelaren med det högsta kicker kortet. Jh Jd 9h 9d 4h vinner över Js Jc 9c 9s 3s.

Par: Två kort av samma valör.

one pair - of thirds

Om flera spelare har ett par vinner spelaren med det högsta paret. Ah Ad 5d 4h 3c vinner över Kh Kd Ac Qd Js. Om flera spelare har samma par, vinner handen med det högsta kicker kortet. Js Jh 9d 8s 4d vinner över Jc Jd 9h 8c 3s.

Inget par: Inget av ovanstående.

no pair - ace high

Om ingen hand innehåller ett par, vinner handen med det högsta kortet. I de fall då det högsta kortet delas av flera spelare rankas handen efter det näst högsta kortet. Om de två högsta korten delas så räknas det tredje kortet och så vidare. Ac 9s 5d 4c 2h vinner över Kd Qs Jd 10c 8h och Jh 10c 9h 7c 4d vinner över Jc 10h 9s 7s 2d.